TSFS 2011:116
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser i anslutning till förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2011:116

I kraft 2012-01-01. PDF 550 kB

Ändringar

TSFS 2012:24

I kraft 2012-05-01. PDF 149 kB.

Ändr. 1 kap. 2 §, 6 kap. 1, 2, 5, 17 och 18 §§ samt 9 kap. 13 §; nya 6 kap. 5 a–5 d och 18 a §§ samt bilaga 31 a.

TSFS 2013:47

I kraft 2013-07-01. PDF 315 kB.

Upph. 2 kap. 29–32 §§, 11 kap. 4 och 8 §§ samt bilaga 2, 24 och 25; ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 17–21, 25, 26, 28 och 34–36 §§, 4 kap. 2 §, 5 kap. 2 §, 10 kap. 3–5 §§, 11 kap. 1, 5–7 och 9–11 §§, 12 kap. 1–7 och 10 §§, 14 kap. 1 och 2 §§, bilaga 1, 5, 9, 12–15, 18, 19 och 21–23; nya 11 kap. 16 a §, 12 kap. 4 a, 4 b och 8 a §§, en ny rubrik närmast före 11 kap. 16 a § samt bilaga 18 a, 19 a, 23 a–23 e och 33–36; allmänna råd.

TSFS 2016:110

I kraft 2017-01-01. PDF 349 kB.

Upph. 2 kap. 37 §; ändr. 2 kap. 35 och 36 §§ och 12 kap. 4 b §; rubriken närmast före 11 kap. 8 § sätts närmast före 11 kap. 9 §; nya 2 kap. 29 och 30 §§ och 11 kap. 8 och 8 a §§, bilaga 24 och 25 samt närmast före 11 kap. 8 § en ny rubrik.

TSFS 2017:100

I kraft 2018-02-01. PDF 275 kB.

Ändr. 2 kap. 8 §, 12 kap. 1, 2 och 4 §§ samt bilaga 23 och 34.

TSFS 2017:101

I kraft 2018-02-01. PDF 462 kB.

Ändr. 2 kap. 35 §, 11 kap. 17 §, bilaga 18, 24 och 25 samt rubriken närmast före 11 kap. 17 §; ny 2 kap. 16 a, 31 och 32 §§ samt 11 kap. 18 §, bilaga 2 och 2 a, samt närmast före 2 kap. 16 a § en ny rubrik.

TSFS 2017:105

I kraft 2018-01-01. PDF 345 kB.

Ändr. 2 kap. 13 och 16 §§, 4 kap. 6 och 9 §§, 5 kap. 9 § samt 7 kap. 2–4, 6, 7 och 9 §§; ny 6 kap. 21 §, 7 kap. 4 a, 11 och 12 §§ och rubriker närmast före 6 kap. 21 § och 7 kap. 11 och 12 §.

TSFS 2020:8

I kraft 2020-10-01. PDF 461 kB.

Ändr. 2 kap. 3 och 22–24 §§, 11 kap. 2 § och bilaga 10 och 11; nya 10 kap. 8 och 9 §§, 11 kap. 2 a §, bilaga 10 a och 11 a samt närmast före 10 kap. 8 § en ny rubrik.

TSFS 2020:90

I kraft 2021-09-01. PDF 195 kB.

Upph. rubriken närmast före 11 kap. 3 och 5 §§; ändr. 2 kap. 28, 31, 32, 34 och 36 §§, 4 kap. 5 §, 6 kap. 15 och 16 §§, 11 kap. 3 och 14 §§ och bilaga 2, 2 a, 24 och 25; nya 2 kap. 33 a §, bilaga 37 och 38.

TSFS 2021:85

I kraft 2021-12-01. PDF 165 kB.

Ändr. 11 kap. 3 § och 12 kap. 4 b §.

TSFS 2024:36

I kraft 2024-08-01. PDF 144 kB.

Ändr. 2 kap. 16 § och 4 kap. 2 §; en ny paragraf, 9 kap. 8 a §; närmast före 2 kap. 16 § ny rubrik.