BV-FS 2000:3 Järnvägsinspektionens föreskrifter om utbildning för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten

Ändringar

JvSFS 2008:14

I kraft 2009-01-01. PDF 187 kB.

Utbyte Järnvägsinspektionen mot Transportstyrelsen.

TSFS 2017:65

I kraft 2017-09-01. PDF 148 kB.

Upph. BV-FS 2000:3.