TSFS 2010:32
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om körprov för taxiförarlegitimation

Författningen upphävd 2022-11-01 genom TSFS 2021:119

Dessa föreskrifter gäller körprov för taxiförarlegitimation enligt 3 kap. 3 § 5 yrkestrafiklagen (1998:490).

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2010:32

I kraft 2010-04-01. PDF 74 kB

Ändringar

TSFS 2011:74

I kraft 2011-10-01. PDF 38 kB.

Ändr. 6 kap. 1 och 3 §§ och 7 kap. 1 §.

TSFS 2012:144

I kraft 2013-01-19. PDF 42 kB.

Ändr. kap. 1 §, 3 kap. 1 § och 7 kap. 1 §; allmänna råd.

TSFS 2014:63

I kraft 2015-01-01. PDF 70 kB.

Ändr. beteckning 2 kap. 4 § till 2 kap. 5 §; ändr. 2 kap. 3 § och 5 kap. 4 §; ny 2 kap. 4 §.

TSFS 2017:91

I kraft 2017-12-01. PDF 235 kB.

Ändr. 4 kap. 3 §; ny 4 kap. 4 §.