SJÖFS 1994:8 Sjöfartsverkets kungörelse med föreskrifter och allmänna råd om dricksvatten på fartyg

Ändringar

TSFS 2014:103

I kraft 2014-12-16. PDF 28 kB.

Ändr. 1 och 3 §§.

TSFS 2017:33

I kraft 2017-06-01. PDF 205 kB.

Ändr. 1 och 2 §§; ny 1 a §.

TSFS 2018:66

I kraft 2018-10-07. PDF 127 kB.

Ändr. 2 §.