2019

144 författningar.
TSFS 2019:12
Sjöfart , Sjötrafik
I kraft 2019-04-01
TSFS 2019:17
Luftfart , AGA
I kraft 2019-05-01
TSFS 2019:41
Luftfart , SEC
I kraft 2019-04-30 Upphävd 2021-01-01 genom TSFS 2020:80
TSFS 2019:52
Luftfart, Järnväg, Vägtrafik, Sjöfart
I kraft 2019-07-01
TSFS 2019:56
Sjöfart , Arbetsmiljö
I kraft 2019-08-01
TSFS 2019:101
Sjöfart , Transport av last
I kraft 2019-11-01
TSFS 2019:108
Luftfart, Sjöfart
I kraft 2020-01-01 Upphävd 2022-07-15 genom TSFS 2022:76
TSFS 2019:109
Sjöfart , Arbetsmiljö
I kraft 2019-11-15
TSFS 2019:120
Sjöfart , Fartygstyp
I kraft 2019-12-21
TSFS 2019:125
Luftfart, Järnväg, Vägtrafik, Sjöfart
I kraft 2020-01-01
TSFS 2019:133
Vägtrafik
I kraft 2020-02-01
TSFS 2019:140
Sjöfart , Sjötrafik
I kraft 2020-03-01