TSFS 2017:55
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygande inspektion

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om fordonskontroll på väg, så kallad flygande inspektion.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2017:55

I kraft 2017-05-26. PDF 907 kB

Ändringar

TSFS 2018:47

I kraft 2018-05-20. PDF 519 kB.

Upph. 3 kap., 4 kap. 16 och 17 §§, 8 kap. 6 och 8 §§ samt bilaga 1; ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 2 och 4 §§, 4 kap. 1, 3, 14, 18, 20 och 24 §§, 5 kap. 2, 3, 7 och 9 §§, 6 kap. 1 och 3 §§, 8 kap. 1, 2 och 5 §§, 9 kap. 1 § samt bilaga 2–5 och 7; ny 4 kap. 16 a–c §§ och 17 a–c §§, 5 kap. 10 § och 6 kap. 4 §, samt närmast före 4 kap. 4 § en ny rubrik; allmänna råd.

TSFS 2018:92

I kraft 2019-02-10. PDF 145 kB.

Ändr. bil. 5.

TSFS 2020:40

I kraft 2020-06-01. PDF 487 kB.

Upph. bilaga 2-5; ändr. 2 kap. 2 §, 4 kap. 1, 3 och 8 §§ och 8 kap. 5 §; ny. bilaga 2-5.

TSFS 2021:38

I kraft 2021-09-01. PDF 118 kB.

Ändr. 2 kap. 2 §.

TSFS 2022:17

I kraft 2022-06-01. PDF 138 kB.

Ändr. bilaga 5.