TSFS 2009:131
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön (Östersjöavtalet)

Författningen upphävd 2021-12-01 genom TSFS 2021:69

Dessa föreskrifter får vid transport av förpackat farligt gods, som alternativ till tillämpliga regler enligt IMDG-koden, tillämpas av – svenska rorofartyg i Östersjöområdet, samt – utländska rorofartyg på svenskt sjöterritorium i Östersjöområdet.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2009:131

I kraft 2009-11-18. PDF 1946 kB

Ändringar

TSFS 2012:5

I kraft 2012-02-01. PDF 206 kB.

Ändr. kap. 2, 3 och 6–8 §§, 2 kap. 1–3 och 5–7 §§, 3 kap. 1–5, 7, 12 och 13 §§, rubriken närmast före 2 kap. 5 § samt bilaga 2, nya 2 kap. 3 a och 6 a §§.

TSFS 2013:28

I kraft 2013-05-01. PDF 36 kB.

Ändr. 3 kap. 2, 4 och 7 §§ samt bilaga 4; ny 1 kap. 8 a §.

TSFS 2013:100

I kraft 2014-01-01. PDF 66 kB.

Ändr. 1 kap. 1–3 och 6–8 §§, 2 kap. 1–7 §§, 3 kap. 1, 3–5 och 7–14 §§, bilaga 2 samt punkt 2–4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna.

TSFS 2015:73

I kraft 2016-01-01. PDF 65 kB.

Ändr. 1 kap. 1–3 och 6–8 §§, 2 kap. 1–7 §§, 3 kap. 1, 3–5 och 7–14 §§ och bilaga 2, samt punkt 2–4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna.

TSFS 2017:114

I kraft 2018-01-01. PDF 277 kB.

Ändr. 1 kap. 6–8 §§, 2 kap. 1–6 §§, 3 kap. 3–5, 7, 12 och 13 §§ samt bilaga 2.

Rättelser

TSFS 2009:131

PDF 100 kB.

Rättelsen avser 1 kap. 10 § och innebär att bestämmelsen har ändrats till 1 kap. 8 §.