2012

152 författningar.
TSFS 2012:6
Luftfart , ANS
I kraft 2012-03-15 Upphävd 2016-08-01 genom TSFS 2016:34
TSFS 2012:27
Vägtrafik
I kraft 2012-04-19 Upphävd 2021-08-30 genom TSFS 2021:59
TSFS 2012:35
Vägtrafik
I kraft 2012-06-15
TSFS 2012:36
Järnväg
I kraft 2012-07-01 Upphävd 2016-10-01 genom TSFS 2016:97
TSFS 2012:38
Sjöfart , Lotsning
I kraft 2012-07-01 Upphävd 2017-11-01 genom TSFS 2017:88
TSFS 2012:42
Vägtrafik
I kraft 2013-01-19 Upphävd 2015-05-01 genom TSFS 2015:15
TSFS 2012:43
Vägtrafik
I kraft 2013-01-19
TSFS 2012:45
Vägtrafik
I kraft 2013-01-19 Upphävd 2018-02-01 genom TSFS 2017:116
TSFS 2012:47
Vägtrafik
I kraft 2013-01-19 Upphävd 2018-02-01 genom TSFS 2017:117
TSFS 2012:49
Vägtrafik
I kraft 2013-01-19 Upphävd 2018-02-01 genom TSFS 2017:118
TSFS 2012:51
Vägtrafik
I kraft 2013-01-19
TSFS 2012:67
Sjöfart , Bemanning
I kraft 2012-08-01
TSFS 2012:83
Luftfart , AIR
I kraft 2012-08-01
TSFS 2012:84
Luftfart , AIR
I kraft 2012-08-01 Upphävd 2014-07-01 genom TSFS 2014:35
TSFS 2012:86
Luftfart , AIR
I kraft 2012-08-01 Upphävd 2021-01-01 genom TSFS 2020:86
TSFS 2012:89
Luftfart , AIR
I kraft 2012-08-01
TSFS 2012:97
Vägtrafik
I kraft 2012-09-01
TSFS 2012:98
Järnväg
I kraft 2013-01-01 Upphävd 2015-01-01 genom TSFS 2014:53
TSFS 2012:99
Luftfart , GEN
I kraft 2013-01-01 Upphävd 2014-01-01 genom TSFS 2013:70
TSFS 2012:100
Vägtrafik
I kraft 2013-01-01 Upphävd 2014-01-01 genom TSFS 2013:72
TSFS 2012:103
Sjöfart , Utrustning
I kraft 2012-10-05 Upphävd 2016-09-18 genom TSFS 2016:81
TSFS 2012:109
Vägtrafik
I kraft 2012-11-01 Upphävd 2014-01-01 genom TSFS 2013:104
TSFS 2012:111
Vägtrafik
I kraft 2013-01-01 Upphävd 2016-01-01 genom TSFS 2015:63
TSFS 2012:112
Sjöfart , Behörigheter
I kraft 2012-12-01
TSFS 2012:116
Sjöfart , Avgifter
I kraft 2013-01-01 Upphävd 2014-01-01 genom TSFS 2013:71
TSFS 2012:138
Luftfart , GEN
I kraft 2013-02-12 Upphävd 2018-01-01 genom TSFS 2017:86
TSFS 2012:140
Vägtrafik
I kraft 2013-01-19 Upphävd 2022-11-01 genom TSFS 2021:118
TSFS 2012:141
Vägtrafik
I kraft 2013-01-19 Upphävd 2022-11-01 genom TSFS 2021:118