TSFS 2013:63
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bilar och släpvagnar som dras av bilar

Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser om fordons beskaffenhet och utrustning enligt fordonsförordningen (2009:211) och avgasreningsförordningen (2011:345).

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2013:63

I kraft 2013-12-01. PDF 2124 kB

Ändringar

TSFS 2013:84

I kraft 2013-12-10. PDF 109 kB.

Ändr. 2 kap. 4, 5, 7, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 25–30, 32–35, 39, 42, 55, 57, 62–64 och 66 §§.

TSFS 2016:28

I kraft 2016-07-01. PDF 258 kB.

Ändr. 1 kap. 1 och 3 §§, 2 kap. 45 §, 3 kap. 1 §, 5 kap. 22 § och 35 §, 41 kap. 32 §; ny 5 kap. 36 §.

TSFS 2017:60

I kraft 2017-05-26. PDF 273 kB.

Upph. 17 kap. 4 §; ändr. 1 kap. 3 §, 5 kap. 18, 19 och 26 §§, 10 kap. 2 och 3 §§, 20 kap. 24, 25 och 31 §§, 21 kap. 10 §, 44 kap. 3 § samt 46 kap. 1 §.

TSFS 2019:29

I kraft 2019-08-01. PDF 294 kB.

Upph. 38 kap., 47 kap., 6 kap 64 §, 16 kap. 5 och 30 §§, 18 kap. 4 §, 19 kap. 3 §, 29 kap. 4 §, 31 kap. 3 och 15 §§; rubriken närmast före 19 kap. 3 § utgår; ändr. 1 kap. 1 §, 5 kap. 1 §, 6 kap. 63 §, 12 kap. 98 §, 14 kap. 12 §, 17 kap. 6, 13 och 26 §§, 20 kap. 1, 2 och 5 §§, 21 kap. 13 och 151 §§, 27 kap. 5, 6 och 12 §§, 29 kap. 16 och 19 §§, 31 kap. 1, 2, 14 och 29–31 §§, 32 kap. 1 §, 40 kap. 7 och 25 §§, 41 kap. 2, 5, 30, 50, 51 och 53 §§, 43 kap. 3 och 6 §§, 44 kap. 2 §.

TSFS 2019:45

I kraft 2019-06-01. PDF 217 kB.

Ändr. 9 kap. 3 §.

TSFS 2019:68

I kraft 2019-07-01. PDF 195 kB.

Ändr. 43 kap. 1, 3 och 5 §§ samt 44 kap. 1 §.

TSFS 2019:70

I kraft 2019-08-01. PDF 150 kB.

Ändr. 43 kap. 3 §.

TSFS 2019:71

I kraft 2019-09-01. PDF 150 kB.

Ändr. 23 kap. 1 §.

TSFS 2019:130

I kraft 2020-01-01. PDF 298 kB.

Ändr. 20 kap. 26, 30, 32, 33, 38 §§.

TSFS 2021:35

I kraft 2021-09-01. PDF 121 kB.

Upph. 2 kap. 1 §; rubriken närmast före 2 kap. 1 § utgår; ändr. 1 kap. 1 § och 20 kap. 5 §; ny 1 kap. 1 a §.

TSFS 2021:110

I kraft 2022-05-01. PDF 125 kB.

Ändr. 1 kap. 3 och 8 §§, 21 kap. 164 § och 31 kap. 10 §; nya 3 kap. 2 § och 6 kap. 5 a §.

TSFS 2022:9

I kraft 2022-05-01. PDF 115 kB.

Upph. 6 kap. 5 a §; ny 9 kap. 5 a §.