Områden inom vägtrafik

E-tjänster och blanketter

Fordon

Infrastrukturavgift

Körkort

Miljö och hälsa

Publikationer

Regler för vägtrafik

Statistik och register

Trafikregler

Trängselskatt

Vägmärken

Yrkestrafik

Trots ökning - fortfarande låg andel alkolås i myndigheters bilar

Även om andelen bilar med alkolås har ökat till 38 procent, är det långt kvar till de 75 procent som regeringen satt upp som en strävan. Det visar Transportstyrelsens årliga sammanställning av bilinköp och leasing inom regeringens myndigheter.

Publicerades 2015-04-01

Ny lag om redovisningscentraler för taxi vid årsskiftet

Från och med den 1 januari 2016 kommer den som har tillstånd att bedriva taxiverksamhet att behöva föra över uppgifter från varje fordons taxameter, trådlöst och digitalt, till en så kallad redovisningscentral. Från redovisningscentralen förs uppgifterna sedan över till Skatteverket, när Skatteverket begär det.

Publicerades 2015-03-26

Transportstyrelsen rapporterar insatser som underlättar för medborgare med funktionshinder

En gång om året rapporterar Transportstyrelsen hur myndigheten arbetar med att förverkliga regeringens funktionshinderpolitik. Nu är rapporten för 2014 klar. Den årliga uppföljningen sker mot på tre delmål; samverkan, tillgång till bytespunkter för kollektivtrafik och kundnöjdhet.

Publicerades 2015-03-25