Områden inom vägtrafik

E-tjänster och blanketter

Fordon

Infrastrukturavgift

Körkort

Miljö och hälsa

Publikationer

Regler för vägtrafik

Statistik och register

Säkerhet

Trafikregler

Trängselskatt

Vägmärken

Yrkestrafik

Många frågor i chatt om yrkesförarkompetens

Som ett led i arbetet med att få fler lastbilsförare att gå sin fortbildning för yrkesförarkompetens, hade Transportstyrelsen den 28 april en chatt där experter svarade på frågor från förare. Över 50 frågor kom in och besvarades.

Publicerades 2016-04-29

Stulna fordon fastnar i ursprungskontrollerna

Under 2015 avslöjade Transporstyrelsens utredare 32 försök till registrering av fordon där antigen själva fordonet eller fordonets registreringshandlingar varit stulna eller manipulerade. Det är en ökning med tio ärenden sedan 2014. Försöken har uppmärksammats via Transportstyrelsens arbete med ursprungskontroll, det vill säga register- och dokumentkontroll av fordon som importeras till Sverige.

Publicerades 2016-04-28

259 personer omkom på vägarna under 2015

Enligt officiell statistik som presenteras av Trafikanalys idag, omkom 259 personer på Sveriges vägar under förra året. Siffran är den lägsta sedan 1944.

Publicerades 2016-04-27