Områden inom vägtrafik

E-tjänster och blanketter

Fordon

Infrastrukturavgift

Körkort

Miljö och hälsa

Publikationer

Regler för vägtrafik

Statistik och register

Trafikregler

Trängselskatt

Vägmärken

Yrkestrafik

Ljus prognos för bussförarnas yrkeskompetensbevis

Nya siffror från Transportstyrelsen tyder på att bussförarna har gått fortbildning och får sitt yrkeskompetensbevis i tid. Senast den 10 september 2015 måste alla bussförare som utför persontransporter med buss inom hela EES-området ha genomgått den särskilda utbildningen och fått sitt bevis.

Publicerades 2015-09-02

Möt Transportstyrelsen på Tylösand

På måndag den 7 september startar Tylösandsseminariet där Transportstyrelsen är med på flertalet sessioner. Bland annat avslöjas hur man som trafikant skadas i trafiken beroende på om man bor i en stor stad, mellanstor stad eller på landsbygden.

Publicerades 2015-09-01

Många skadas när de åker buss

Ett hundratal personer skadas varje år när de åker buss inom Stockholms län. Hälften av de skadade är över 65 år och en klar majoritet av dessa är kvinnor. Det visar en sammanställning som Transportstyrelsen gjort över rapporterade olyckor som sker ombord på buss.

Publicerades 2015-08-26