2016

138 författningar.
TSFS 2016:1
Luftfart , SEC
I kraft 2016-03-01 Upphävd 2021-01-01 genom TSFS 2020:80
TSFS 2016:5
Sjöfart , Fartygstyp
I kraft 2016-03-01
TSFS 2016:20
Sjöfart , Utrustning
I kraft 2016-04-30 Upphävd 2016-09-18 genom TSFS 2016:81
TSFS 2016:30
Järnväg
I kraft 2016-08-01 Upphävd 2022-06-01 genom TSFS 2022:42
TSFS 2016:34
Luftfart , ANS
I kraft 2016-08-01 Upphävd 2020-01-02 genom TSFS 2019:126
TSFS 2016:40
Luftfart , AIR
I kraft 2016-07-01
TSFS 2016:44
Vägtrafik
I kraft 2016-08-01 Upphävd 2019-10-01 genom TSFS 2019:93
TSFS 2016:81
Sjöfart , Utrustning
I kraft 2016-09-18
TSFS 2016:96
Järnväg
I kraft 2016-10-01 Upphävd 2022-06-01 genom TSFS 2022:26
TSFS 2016:105
Luftfart, Järnväg, Vägtrafik, Sjöfart
I kraft 2017-01-01
TSFS 2016:105
Luftfart, Järnväg, Vägtrafik, Sjöfart
Rättelse
TSFS 2016:134
Luftfart, Järnväg, Vägtrafik, Sjöfart
I kraft 2017-01-01