TSFS 2017:94
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om skyddshjälm

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hur skyddshjälmar ska vara beskaffade och användas samt undantag från krav på användning av skyddshjälm.

Grundform

TSFS 2017:94

I kraft 2017-12-01. PDF 251 kB