TSFS 2014:17
Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort

Författningen upphävd 2018-01-01 genom TSFS 2017:120

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om utlämnande av körkort och hantering av körkort vid utlämningsställen. Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om vilka företag som får utföra identitetsprövning och även i övrigt medverka i samband med att körkort lämnas ut.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2014:17

I kraft 2014-05-01. PDF 941 kB

Ändringar

TSFS 2014:29

I kraft 2014-06-01. PDF 980 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2014:48

I kraft 2014-07-01. PDF 658 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2014:50

I kraft 2014-08-01. PDF 344 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2014:51

I kraft 2014-09-01. PDF 86 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2014:60

I kraft 2014-10-01. PDF 105 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2014:64

I kraft 2014-10-15. PDF 611 kB.

Upph. bilagan; ny bilaga.

TSFS 2014:70

I kraft 2014-11-01. PDF 145 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2014:91

I kraft 2014-12-01. PDF 158 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2014:149

I kraft 2015-01-01. PDF 161 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2015:3

I kraft 2015-02-01. PDF 558 kB.

Upph. bilagan; ny bilaga.

TSFS 2015:7

I kraft 2015-03-01. PDF 156 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2015:12

I kraft 2015-04-01. PDF 166 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2015:23

I kraft 2015-05-01. PDF 57 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2015:29

I kraft 2015-06-01. PDF 165 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2015:32

I kraft 2015-07-01. PDF 20 kB.

Ändr. 10 §.

TSFS 2015:36

I kraft 2015-07-01. PDF 162 kB.

Upph. bilagan, ny bilaga.

TSFS 2015:40

I kraft 2015-08-01. PDF 154 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2015:42

I kraft 2015-09-01. PDF 156 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2015:49

I kraft 2015-10-01. PDF 175 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2015:58

I kraft 2015-11-01. PDF 557 kB.

Upph. bilagan; ny bilaga.

TSFS 2015:64

I kraft 2015-12-01. PDF 174 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2015:80

I kraft 2016-01-01. PDF 556 kB.

Upph. bilagan; ny bilaga.

TSFS 2016:2

I kraft 2016-02-01. PDF 157 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2016:7

I kraft 2016-03-01. PDF 195 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2016:16

I kraft 2016-04-01. PDF 192 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2016:21

I kraft 2016-05-01. PDF 413 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2016:33

I kraft 2016-06-01. PDF 399 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2016:51

I kraft 2016-07-01. PDF 422 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2016:75

I kraft 2016-08-01. PDF 375 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2016:80

I kraft 2016-09-01. PDF 51 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2016:101

I kraft 2016-10-01. PDF 412 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2016:107

I kraft 2016-11-01. PDF 388 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2016:112

I kraft 2016-12-01. PDF 412 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2016:135

I kraft 2017-01-01. PDF 1443 kB.

Upph. bilagan; ny bilaga.

TSFS 2017:2

I kraft 2017-02-01. PDF 379 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2017:9

I kraft 2017-03-01. PDF 405 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2017:17

I kraft 2017-04-01. PDF 169 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2017:23

I kraft 2017-05-01. PDF 444 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2017:62

I kraft 2017-06-01. PDF 448 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2017:74

I kraft 2017-07-01. PDF 54 kB.

Ändr. bilagan

TSFS 2017:79

I kraft 2017-08-01. PDF 374 kB.

Ändr. bilaga 1.

TSFS 2017:81

I kraft 2017-09-01. PDF 386 kB.

Ändr. bilaga 1.

TSFS 2017:87

I kraft 2017-10-01. PDF 436 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2017:98

I kraft 2017-11-01. PDF 409 kB.

Ändr. bilagan.