Regler för sjöfart

Transportstyrelsen arbetar både nationellt och internationellt med regler för sjöfart. Internationellt handlar det om att påverka och tillvarata de svenska sjöfartsintressena i en rad gemensamma internationella frågor. Nationellt ligger det på myndighetens ansvar att införa regler som tagits fram internationellt samt att följa upp konsekvenserna av regelverket och utforma detta efter svenska behov. 

Föreskrifter

Alla föreskrifter som  Transporstyrelsen ger ut publiceras i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS) och samtliga författningar läggs ut på vår webbplats.

Sök bland våra föreskrifter eller se dem i nummerordning.

Äldre författningar finns fortfarande i Sjöfartsverkets författningssamling.