SJÖFS 1963:10 Sjöfartsstyrelsens kungörelse angående installation av gasolförbrukande apparater ombord i fartyg

Ändringar

TSFS 2014:97

I kraft 2014-12-16. PDF 61 kB.

Ändr. beteckning 1 § till 1 a §; ny 1 §.

TSFS 2014:97

I kraft 2014-12-16. PDF 61 kB.

Ändr. beteckning 1 § till 1 a §; ny 1 §.

TSFS 2017:27

I kraft 2017-06-01. PDF 149 kB.

Ändr. 1 §.

TSFS 2017:27

I kraft 2017-06-01. PDF 149 kB.

Ändr. 1 §.

TSFS 2018:61

I kraft 2018-10-07. PDF 104 kB.

Ändr. 1 §.

TSFS 2018:61

I kraft 2018-10-07. PDF 104 kB.

Ändr. 1 §.