TSFS 2021:119
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om taxiförarlegitimation

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om yrkeskompetens för taxiförare, prov i yrkeskompetens, körprov och taxiförarlegitimation enligt taxitrafiklagen (2012:211).

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2021:119

I kraft 2022-11-01. PDF 288 kB

Ändringar

TSFS 2023:35

I kraft 2023-09-01. PDF 148 kB.

Ändr. 1 kap. 2 §, 6 kap. 2 § och 7 kap. 1 §; ny 8 kap. 5 § och rubrik närmast före 8 kap. 5 §.

TSFS 2024:3

I kraft 2024-09-29. PDF 188 kB.

Upph. 8 kap.; ändr. 1 kap. 1 §, 7 kap. 1 §; nytt 8 kap.; allmänna råd