TSFS 2011:2
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om navigationssäkerhet och navigationsutrustning

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om navigationssäkerhet och navigationsutrustning för fartyg.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2011:2

I kraft 2011-04-01. PDF 490 kB

Ändringar

TSFS 2012:71

I kraft 2012-08-01. PDF 140 kB.

Ändr. 1 kap. 2 § och 3 kap. 5 §.

TSFS 2014:120

I kraft 2014-12-16. PDF 32 kB.

Ändr. 1 kap. 2 §; ny 1 kap. 1 a §.

TSFS 2016:93

I kraft 2016-09-18. PDF 300 kB.

Ändr. 1 kap. 5–7 §§, 3 kap. 17 § och bilaga 6.

TSFS 2017:11

I kraft 2017-04-01. PDF 290 kB.

Upph. 3 kap. 39 och 40 §§; ändr. beteckning 3 kap. 41–45 §§ till 3 kap. 39–43 §§; ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 10 §, 3 kap. 3, 4, 16, 17, 33–35, 38 och 42 §§ och bilaga 1; ny 3 kap. 18 a § samt beslutar allmänna råd.

TSFS 2017:51

I kraft 2017-06-01. PDF 245 kB.

Ändr. 1 kap. 1 och 2 §§ och 2 kap. 10 §; ny 1 kap. 1 b §.

TSFS 2018:30

I kraft 2018-05-01. PDF 131 kB.

Ändr. 1 kap. 2 och 10 §§.

TSFS 2018:80

I kraft 2018-10-07. PDF 133 kB.

Ändr. 1 kap. 1 a, 1 b och 2 §§.