SJÖFS 2002:17 Sjöfartsverkets föreskrifter om säkerheten på passagerarfartyg i inrikes trafik

Författningen upphävd 2019-12-21 genom TSFS 2019:124

Ändringar

TSFS 2011:47

I kraft 2011-06-29. PDF 4458 kB.

Upph. regel III/2.1-3 i bilaga 1, bilaga 2, resolution A.229(VII), A.654(16), A.562(14), A.686(17), A.691(17) och cirkulär MSC/Circ.914 i; ändr. 1, 3, 4, 8, 10 och 11 §§, kap. I, regel II-1/C/9, II-1/D/3.5.2, II-2/A/5.3, II-2/A/6.1.1, II-2/A/6.2, II-2/A/6.4, II-2/A/6.6, II-2/A/10.2.16, II-2/A/12.9.1, II-2/A/12.9.1.4, II-2/A/13.1, II-2/A/14.1.1.2, II-2/A/4.a, II-2/B/6.1.4, II-2/B/9.1.1, II-2/B/14/1.3.4, II-2/B/16/1.3.8, III/1, III/2, III/3.2.4.2, III/3.3, III/5-1, III/5-2, III/5-3, III/5.8, III/7.1.e, III/8.1, III/13.3, III/13.4, tabell II-2/B/4.2 och tabell II-2/B/5.1 i bilaga 1 samt att rubrikerna närmast före regel II-1/C/9, II-2/A/6.6 och II-2/A/15.1 i bilaga 1; ny 1 a §, nya regler II-1/C/12.5, II-1/D/2.4, II-1/D/3.1.1, II-1/D/5.10, II-2/A/10.2.5.1, II-2/A/10.2.5.2, II-2/A/10.2.5.3, II-2/A/11.6 och III/3.3, nytt kap. IV i bilaga 1, nya resolutioner, A.830(19), A.894(21), A.952(23) och MSC.82(70), och nio nya cirkulär, MSC.1/ Circ.808, MSC/Circ.810, MSC/Circ.850, MSC/Circ.895, MSC/Circ.913, MSC/Circ.1046, MSC/- Circ.1165, MSC.1/Circ.1206/Rev.1 och MSC.1/ Circ.1272 i bilaga 3.

TSFS 2014:107

I kraft 2014-12-16. PDF 29 kB.

ändr. 1 §.

TSFS 2016:83

I kraft 2016-09-18. PDF 18 kB.

Ändr. 10 §.

TSFS 2017:103

I kraft 2017-11-24. PDF 484 kB.

Ändr. bilaga 1.

TSFS 2018:28

I kraft 2018-05-01. PDF 147 kB.

Ändr. 11 §.

TSFS 2019:124

I kraft 2019-12-21. PDF 66 kB.

Upph. SJÖFS 2002:17.