TSFS 2009:119
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om arbetsmiljö på fartyg

Författningen upphävd 2019-08-01 genom TSFS 2019:56

Dessa föreskrifter gäller, om inte annat särskilt anges, alla svenska fartyg där arbetstagare utför fartygsarbete för arbetsgivares räkning. Föreskrifterna gäller inte för örlogsfartyg. Bestämmelser om att dessa föreskrifter kan gälla även för arbetsgivare och för yrkesmässig verksamhet utan anställda framgår av 3 kap. 5 § arbetsmiljölagen (1977:1160). Bestämmelser om arbetsmiljön på örlogsfartyg finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:91) om arbetsmiljö på örlogsfartyg.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2009:119

I kraft 2010-01-01. PDF 373 kB

Ändringar

TSFS 2013:97

I kraft 2014-01-01. PDF 98 kB.

Ändr. 2 kap. 2 och 28 §§.

TSFS 2014:77

I kraft 2015-01-01. PDF 35 kB.

Upph. 2 kap. 15, 45 och 52 §§; ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 7, 9, 20, 30, 33 och 49 §§, 5 kap. 2 §, 8 kap. 5 § och rubriken närmast före 2 kap. 30 §; utgår allmänna råd närmast efter 2 kap. 2 §.

TSFS 2014:117

I kraft 2014-12-16. PDF 31 kB.

Ändr. 1 kap. 1 och 5 §§.

TSFS 2015:72

I kraft 2016-01-01. PDF 22 kB.

Ändr. 2 kap. 2 och 28 §§.

TSFS 2017:48

I kraft 2017-06-01. PDF 241 kB.

Ändr. 1 kap. 1 och 5 §§; ny 1 kap. 1 a §.