TSFS 2017:22
Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort vid utlandsmyndighet

Dessa föreskrifter avser utlämnande av nytt körkort till den som befinner sig utomlands, men som är permanent bosatt i Sverige.

Grundform

TSFS 2017:22

I kraft 2017-05-01. PDF 201 kB