TSFS 2014:136
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport till sjöss av skadliga flytande kemikalier i bulk (IBC-koden)

Föreskrifterna införlivar den internationella IBC-koden. Kodens engelska text, med gällande ändringar t.o.m. ändringar antagna genom resolution MSC.340(91) och MEPC.225(64), återfinns i bilagan.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2014:136

I kraft 2015-01-01. PDF 867 kB

Ändringar

TSFS 2017:14

I kraft 2017-04-15. PDF 312 kB.

Ändr. 1 och 2 §§ samt bilagan.

TSFS 2020:81

I kraft 2021-01-01. PDF 1740 kB.

Ändr. 1 § och bilagan.

TSFS 2024:40

I kraft 2024-07-01. PDF 494 kB.

Ändr. 1 § och bilagan.