TSFS 2009:59
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret

Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser om vilka uppgifter om ett fordons beskaffenhet och utrustning som ska föras in i vägtrafikregistret.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2009:59

I kraft 2009-07-15. PDF 967 kB

Ändringar

TSFS 2010:5

I kraft 2010-02-15. PDF 19 kB.

Ändr. punkt 2 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna.

TSFS 2010:190

I kraft 2011-01-01. PDF 116 kB.

Ändr. bilaga 1 och 2.

TSFS 2012:4

I kraft 2012-01-26. PDF 106 kB.

Upph. bilaga 2–4. ; ändr. 3–5 §§ samt bilaga 1.

TSFS 2012:110

I kraft 2012-12-08. PDF 69 kB.

Ändr. bilaga 1.

TSFS 2015:38

I kraft 2016-01-01. PDF 77 kB.

Ändr. författningsrubrik och bilaga 1; allmänna råd.

TSFS 2017:76

I kraft 2017-07-24. PDF 478 kB.

Ändr. bilaga 1.

TSFS 2019:1

I kraft 2019-07-01. PDF 253 kB.

Ändr. bilaga 1.

TSFS 2019:54

I kraft 2019-09-01. PDF 474 kB.

Ändr. bilaga 1.

TSFS 2019:63

I kraft 2019-07-01. PDF 325 kB.

Ändr. 2 §.

TSFS 2019:129

I kraft 2020-01-01. PDF 363 kB.

Ändr. bilaga 1.

TSFS 2021:13

I kraft 2021-10-01. PDF 98 kB.

Ändr. bilaga 1.

TSFS 2021:41

I kraft 2021-10-02. PDF 171 kB.

Ändr. bilaga 1; ny 1 a §.

TSFS 2022:69

I kraft 2023-02-01. PDF 102 kB.

Ändr. 5 §.