SJÖFS 2005:25 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om skyddsanordningar och skyddsåtgärder på fartyg

Ändringar

TSFS 2017:41

I kraft 2017-06-01. PDF 247 kB.

Ändr. 1 kap. 1 och 6 §§, ny 1 kap. 1 a och 1 b §§.

TSFS 2018:71

I kraft 2018-10-07. PDF 129 kB.

Ändr. 1 kap. 1 b och 6 §§.