TSFS 2011:60
Transportstyrelsens föreskrifter om förarutbildning m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare

Författningen upphävd 2020-03-15 genom TSFS 2020:11

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om förarutbildning och prov samt tillstånd för utbildningsanordnare och examinatorer enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2011:60

I kraft 2011-07-01. PDF 133 kB

Ändringar

TSFS 2015:28

I kraft 2015-07-01. PDF 42 kB.

Ändr. 1 kap. 2 § och2 kap. 3, 4 och 7 §§; ny bilaga 1 och 2.

TSFS 2017:20

I kraft 2017-05-01. PDF 191 kB.

Ändr. 2 kap. 7 §; ny 2 kap. 7 a §.