TSFS 2017:7
Transportstyrelsens föreskrifter om hantering av avgifter för flygtrafiktjänst

Dessa föreskrifter ska tillämpas av leverantörer av flygtrafiktjänst vilka omfattas av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 av den 3 maj 2013 om inrättande av ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänst. I enlighet med artikel 1.5 i förordning (EU) nr 391/2013, och artikel 1.3 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 390/2013 av den 3 maj 2013 om inrättande av ett prestationssystem för flygtrafiktjänst och nätverksfunktioner, tillämpas inte dessa förordningar på terminaltjänster som tillhandahålls på flygplatser med färre än 70 000 IFR-rörelser per år.

Grundform

TSFS 2017:7

I kraft 2017-03-01. PDF 312 kB