TSFS 2010:87
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registreringsbesiktning, mopedbesiktning och lämplighetsbesiktning

Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser om registreringsbesiktning, mopedbesiktning och lämplighetsbesiktning enligt fordonslagen (2002:574) och fordonsförordningen (2009:211).

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2010:87

I kraft 2010-07-01. PDF 359 kB

Ändringar

TSFS 2010:105

I kraft 2010-07-01. PDF 108 kB.

Ändr. 1 kap. 2 § samt 2 kap. 3–6 och 16 §§.

TSFS 2013:55

I kraft 2013-10-01. PDF 47 kB.

Ändr. 1 kap. 2 § samt 2 kap. 21 §.

TSFS 2016:26

I kraft 2016-07-01. PDF 236 kB.

Ändr. 1 kap. 2 § och 3 kap. 12 och 15 §§.

TSFS 2017:58

I kraft 2017-05-26. PDF 248 kB.

Ändr. 2 kap. 7 §, 3 kap. 11 och 20 §§ samt 5 kap. 13 §; ny 1 kap. 3 a §; allmänna råd.

TSFS 2019:64

I kraft 2019-07-01. PDF 217 kB.

Ändr. 1 kap. 3 §.

TSFS 2021:14

I kraft 2021-10-01. PDF 141 kB.

Ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 3–6 och 16 §§, 3 kap. 12 och 15 §§, 4 kap. 13 § samt bilaga 1 och bilaga 3.

TSFS 2021:34

I kraft 2021-09-01. PDF 121 kB.

Ändr. 2 kap. 21 §.

TSFS 2022:71

I kraft 2023-02-01. PDF 134 kB.

Ändr. 2 kap. 24 § och 3 kap. 8 §.

TSFS 2022:100

I kraft 2023-01-01. PDF 91 kB.

Ändr. 5 kap. 1 §.