2018

104 författningar.
TSFS 2018:4
Luftfart, Järnväg, Vägtrafik, Sjöfart
I kraft 2018-02-01
TSFS 2018:26
Järnväg
I kraft 2018-05-01 Upphävd 2022-06-01 genom TSFS 2022:38
TSFS 2018:33
Luftfart , GEN
I kraft 2018-05-01
TSFS 2018:38
Luftfart , AIR
I kraft 2018-03-29
TSFS 2018:57
Järnväg, Vägtrafik
I kraft 2018-11-01
TSFS 2018:60
Sjöfart , Fartygstyp
I kraft 2018-10-07
TSFS 2018:88
Luftfart, Järnväg, Vägtrafik, Sjöfart
I kraft 2019-01-01