VVFS 2007:305 Vägverkets föreskrifter om vägmärken och andra anordningar

Författningen upphävd 2019-08-01 genom TSFS 2019:74

Ändringar

TSFS 2010:172

I kraft 2010-11-27. PDF 268 kB.

Upph. 8 och 12 kap. samt 10 kap. 6 och 8 §§, 11 kap. 6, 12 och 13 §§; ändr. 1 kap. 2 §, 7 kap. 5 och 9 §§, 10 kap. 4, 5, 7 och 9 §§, 11 kap. 3, 9–11 och 20 §§; nya 8 och 12 kap. samt bilaga 1 och 2 samt beslutar allmänna råd.

TSFS 2011:54

I kraft 2011-07-01. PDF 19 kB.

Ändr. 5 kap. 22 §.

TSFS 2014:150

I kraft 2015-02-01. PDF 99 kB.

Ändr. bilaga 1.

TSFS 2017:6

I kraft 2017-04-01. PDF 235 kB.

Ändr. bilaga 2.