TSFS 2010:102
Transportstyrelsens föreskrifter om bemanning

Dessa föreskrifter innehåller krav gällande bemanning för fartyg som inte ska ha beslut om säkerhetsbesättning.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2010:102

I kraft 2010-08-01. PDF 263 kB

Ändringar

TSFS 2011:63

I kraft 2012-01-01. PDF 86 kB.

Ändr. 1 kap. 7 §.

TSFS 2011:63

I kraft 2012-01-01. PDF 86 kB.

Ändr. 1 kap. 7 §.

TSFS 2011:120

I kraft 2012-01-01. PDF 95 kB.

Ändr. 1 kap. 6 § samt 2 kap. 6, 8 och 11 §§.

TSFS 2011:120

I kraft 2012-01-01. PDF 95 kB.

Ändr. 1 kap. 6 § samt 2 kap. 6, 8 och 11 §§.

TSFS 2012:25

I kraft 2012-05-01. PDF 109 kB.

Ändr. 2 kap. 8 § samt bilaga 2; ny 2 kap. 12 § samt närmast före 2 kap. 12 § en ny rubrik.

TSFS 2012:25

I kraft 2012-05-01. PDF 109 kB.

Ändr. 2 kap. 8 § samt bilaga 2; ny 2 kap. 12 § samt närmast före 2 kap. 12 § en ny rubrik.

TSFS 2012:70

I kraft 2012-08-01. PDF 85 kB.

Ändr. 2 kap. 2 § och 3 kap. 3 §.

TSFS 2012:70

I kraft 2012-08-01. PDF 85 kB.

Ändr. 2 kap. 2 § och 3 kap. 3 §.

TSFS 2013:67

I kraft 2013-08-20. PDF 30 kB.

Ny 1 kap. 9 a §.

TSFS 2013:67

I kraft 2013-08-20. PDF 30 kB.

Ny 1 kap. 9 a §.

TSFS 2014:8

I kraft 2014-03-01. PDF 47 kB.

Ändr. 2 kap. 1 § samt rubrikerna till bilaga 3-6.

TSFS 2014:8

I kraft 2014-03-01. PDF 47 kB.

Ändr. 2 kap. 1 § samt rubrikerna till bilaga 3-6.

TSFS 2017:104

I kraft 2018-01-01. PDF 425 kB.

Ändr. 2 kap. 1 § och bilaga 1, 3-6.

TSFS 2017:104

I kraft 2018-01-01. PDF 425 kB.

Ändr. 2 kap. 1 § och bilaga 1, 3-6.

TSFS 2019:9

I kraft 2019-03-01. PDF 234 kB.

Ändr. 2 kap. 1 § och bilaga 3-6.

TSFS 2019:9

I kraft 2019-03-01. PDF 234 kB.

Ändr. 2 kap. 1 § och bilaga 3-6.

TSFS 2019:110

I kraft 2019-11-15. PDF 326 kB.

Ändr. 1 kap. 3 § och bilaga 7.

TSFS 2019:110

I kraft 2019-11-15. PDF 326 kB.

Ändr. 1 kap. 3 § och bilaga 7.

TSFS 2021:82

I kraft 2021-12-01. PDF 113 kB.

Ändr. 1 kap. 7 §.