Publicerade analyser och haverirapporter

Här hittar du samtliga publicerade rapporter fr.o.m. år 1997, sorterade årsvis, efter händelsedatum.

Från och med år 1997 finns rapporterna utgivna i digital form.

Önskar du exemplar av haverirapporter före 1997, kontakta oss gärna, sjoutredning@transportstyrelsen.se

Haverirapporter och analyser

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!