Statistik och analys

Här finns Transportstyrelsens arbete med statistik och analys angående sjöfart samlat. Underlaget är bland annat hämtat från olycks- och tillbudsrapporter.

När det gäller tillbud och olyckor hämtas statistiken från de rapporter som årligen inkommer till Transportstyrelsen från yrkessjöfarten.

Transportstyrelsen samlar också in information och sammanställer statistik om skadade och omkomna inom fritidsbåtlivet.

Här hittar du också statistik angående sjöpersonal som baseras på data från Sjömansregistret. Datat hämtas ögonblickligen när vald rapport skapas och är därför mycket aktuellt.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!