IMO Lessons learned

En genomförd olycksutredning skickas in till FN:s sjöfartsorganisation IMO (International Maritime Organization) för att behandlas av en arbetsgrupp. Där genomförs analyser för att försöka finna gemensamma nämnare som i förläggningen ska förhindra framtida olyckor.

Analysgruppens arbete består också i att kortfattat beskriva varje händelse ur en operatörsynvinkel, d.v.s. ur det perspektiv som kan vara intressant för den enskilde sjömannen.

Dessa "lessons learned" (som är skrivna på engelska) är indelade i avdelningar om händelsens karaktär, t.ex. grundstötning, brand/explosion etc.

De består av tre avsnitt: What happened, Why did it happen, samt What can we learn. Läs på IMO:s webbsida om IMO Lessons learned där finns händelserna beskrivna.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!