Transportstyrelsen informerar – sjöfart

Nytt nummer av "Transportstyrelsen informerar om sjöfart" har publicerats den 25 februari.

Transportstyrelsen publicerar med viss regelbundenhet angelägna meddelanden och budskap varvat med erfarenhetsberikande händelser som andra inom sjöfarten råkat ut för. Syftet med informationen är att öka kunskapen och säkerhetsmedvetandet hos sjöfartens aktörer på alla nivåer. Ett problem med säkerhetsarbete är att nå ut till dem som berörs, i synnerhet dem som så att säga "jobbar på golvet". Detta är ett sätt att försöka nå branschen i dess helhet.

Ett sätt att ytterligare sprida information inom branschen är att ta upp relevanta händelser i fartygens skyddskommittéer.

Har du synpunkter, åsikter och förslag när det gäller den här informationen tar vi gärna emot dem via e-post sjoutredning@transportstyrelsen.se.

Prenumerera på meddelanden

Du kan prenumerera på den publicerade informationen. Läs mer om hur du prenumererar på information. Välj Sjöfart (under val av avdelning) och kryssa i Olyckor och tillbud – yrkessjöfart samt Säkerhetsinformation för sjöfarten bland kryssrutorna.

Den som vill ha informationen som mejl direkt från Transportstyrelsen kan meddela detta till sjoutredning@transportstyrelsen.se så fortsätter utskicken som vanligt.

Det finns också möjlighet att nå texten på engelska på SAN-NYTT:s webbplats www.san-nytt.se.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!