Kollisioner och grundstötningar med lotsbåtar åren 2007-2011

Kollisioner och grundstötningar med lotsbåtar åren 2007-2011

Sjöfartsverket har gjort utredningsenheten uppmärksam på att det under åren från och med 2007 till och med 2011 (fem år) har inträffat åtta kollisions- och grundstötningsolyckor med svenska lotsbåtar. Med anledning av detta har utredningsenheten gjort denna studie där det framkommit att hälften (fyra av de åtta olyckorna) kan härledas till mänskliga felgrepp, en till tekniskt fel och de resterande tre till bordningshändelser där omständigheterna varit svårbemästrade.

Utgiven 2012-03-30