Sjötrafik och hamnar

95 procent av Sveriges utrikeshandel går sjövägen. Hela samhället är beroende av att fartygen når våra hamnar.

För att sjötrafiken säkert och effektivt ska kunna trafikera våra farleder och hamnar har Transportstyrelsen i uppdrag att reglera och kontrollera infrastrukturen i våra svenska farvatten med hänsyn till säkerhet, tillgänglighet, miljö och hälsa.

På denna webbplats kan du finna information och bestämmelser inom områden såsom lotsning, farleder och hamnar, sjömätning, utmärkning till sjöss, sjövägsregler, fartygsrapportering, sjötrafikinformation (VTS) samt sjöcabotage. Här hittar du även anvisningar och blanketter för ansökan om lotsdispenser, tillstånd för sjösäkerhetsanordningar (SSA) och kustfartstillstånd (cabotage).

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!