Studie rörande livräddningsflottar

Studie rörande livräddningsflottar

Sjöfartsavdelningens utredningsenhet presenterar en studie rörande livräddningsflottar. Studien är föranledd av flottarnas roll i ett stort antal utredningar där fyra presenteras särskilt. I dessa fyra förlisningar, Netanya, Agö, Lönnskär och Estonia, har flottarna varit i fokus och väckt särskilt intresse. När det gäller de tre första haverierna har flottarnas placering, service och hantering varit avgörande. Vid haveriet med Estonia var kantringsförloppet så snabbt att evakueringssystemen ombord i praktiken inte kunde användas på det sätt som planerats.

Utgiven 2010-04-10