Aktuellt till branschen

Här hittar du som arbetar inom sjöfarten aktuell information från Transportstyrelsen.

Prenumerera för att hålla dig uppdaterad kring ditt intresseområde 

Prenumerera på information

Elektrifiering av fartyg

Har man för avsikt att bygga om ett befintligt fartyg eller bygga ett nytt fartyg vars energiförsörjning för framdrivning, hjälpmaskineri eller nödkraft, består av batterier med hög energitäthet (t.ex. Li-Ion batterier), ska dessa batteriinstallationer planeras och byggas i enlighet med ett sammanhållet regelverk eller teknisk standard.

Publicerades 2023-12-14