Aktuellt till branschen

Här hittar du som arbetar inom sjöfarten aktuell information från Transportstyrelsen.

Prenumerera för att hålla dig uppdaterad kring ditt intresseområde 

Prenumerera på information

Verifiering av strukturellt brandskydd för fartyg byggda av andra material än stål

Om man har planer på att bygga ett fartyg för nationell trafik med ett skrov som inte är av stål dvs. andra material än stål, t.ex. komposit eller aluminium, bör man följa myndighetens nya vägledning som redovisar olika alternativ för verifiering av funktionskraven för strukturellt brandskydd.

Publicerades 2024-05-08

Elektrifiering av fartyg

Har man för avsikt att bygga om ett befintligt fartyg eller bygga ett nytt fartyg vars energiförsörjning för framdrivning, hjälpmaskineri eller nödkraft, består av batterier med hög energitäthet (t.ex. Li-Ion batterier), ska dessa batteriinstallationer planeras och byggas i enlighet med ett sammanhållet regelverk eller teknisk standard.

Publicerades 2023-12-14