Fartyg

Här hittar du information om vad som gäller för fartyg och dess utrustning.

Populära sidor

Kundtjänst fartygsfrågor

Se vanliga frågor och svar om fartyg.

Jag vill...

Har du ett annat ärende eller en annan fråga som rör ditt fartyg, ring 0771-25 60 70 eller skriv till sjofartstillsyn@transportstyrelsen.se.

Regler för nationell sjöfart

Från och med den 1 juni 2017 gäller nya regler för dig som använder ditt fartyg yrkesmässigt. Reglerna är funktionsbaserade, vilket innebär att istället för att tala om exakt hur något ska göras talar reglerna om vad som ska uppnås.

Läs mer om nationell sjöfart.

EKAN-Publik

I e-tjänsten "EKAN-Publik" kan du söka om ett yrkesmässigt fartyg som går i nationell trafik har intygat att fartyget har genomgått en egenkontroll.

ID-kontroll på vissa passagerarfärjor

Regeringen har beslutat om att införa ett krav på kontroll av att passagerare som reser med passagerarfartyg har en giltig id-handling med fotografi. Kravet gäller passagerarfartyg på resor mer än 20 nautiska mil, motsvarande 37 km.

Läs informationsbrevet som skickats till berörda aktörer.

Nya rutiner kring besiktning och tillsyn

Från och med den 1 mars 2016 har Transportstyrelsen nya rutiner för hanteringen av fartygs eller rederiers brister som visar sig vid tillsyn och av utebliven periodisk tillsyn.

Läs informationsbrevet som skickats ut.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!