Autonom sjöfart och smarta fartyg

Här hittar du information om autonom sjöfart och smarta fartyg ur olika perspektiv, exempelvis hur marknaden ser ut, internationellt arbete, regler och lagstiftningsarbete. Framför allt presenteras här information ur ett svenskt perspektiv med bäring på Transportstyrelsen.

Bakgrund och historik

Digitaliseringen och de möjligheter den medför påverkar alla delar av samhället, förstås även sjöfarten. Transportstyrelsen har sedan 2016 haft kontakter och fört dialog med både svenska och utländska industrirepresentanter avseende obemannade, fjärrstyrda, autonoma fartyg och andra system, utrustning och infrastruktur.

Utvecklingen på området accelererar ständigt. Det som inledningsvis var en marknad för mindre innovatörer och teknikutvecklare har i och med att insatserna höjs alltmer blivit en arena för de stora multinationella aktörerna inom teknikutveckling. Transportstyrelsen följer denna utveckling och spelar en viktig roll utifrån sitt uppdrag, framförallt genom regelgivning och tillståndsgivning.

Transportstyrelsens utredning om smarta fartyg

För att etablera en omvärldsbild av autonom sjöfart och smarta fartyg tog Transportstyrelsens 2019 fram rapporten Smarta fartyg – En självkörande sjöfartsmarknad utan hinder? Denna utredning medförde att Transportstyrelsen på ett tydligt sätt etablerade sig på området. Utredningen syftade till att öka kunskapen om hur utvecklingen och användning av smarta fartyg ser ut i Sverige samt för att identifiera de områden som Transportstyrelsen fortsatt bör arbeta med. I rapporten beskrivs bland annat drivkrafter, potential och hinder för framtidens fartyg utifrån litteraturstudier och intervjuer med aktörer i branschen.

Smarta fartyg – En självkörande sjöfartsmarknad utan hinder?

Människans roll i framtidens sjöfart

Det är också tydligt att människan och hennes hälsa kan komma att påverkas i framtidens sjöfart. Här har bla. Linneuniversitetet undersökt människans roll i framtidens sjöfart). Smarta fartyg kommer dessutom kräva en annan typ av infrastruktur som ökar möjligheten till kommunikation mellan sjöfartens olika parter och ofta nämns testområden som en faktor som kan underlätta vid utvecklandet av ny teknik.

Människans roll i framtidens sjöfart

Aktiviteter

Information om kommande aktiviteter på området såsom konferenser, seminarier, workshops m.m.

Information om konferenser och seminarier

Autonomous Ship Expo 2022 (21-23 juni 2022)

International Ship Autonomy and Sustainability Summit 2022 (5 april 2022)

International Ship Autonomy and Sustainability Summit 2020

International Ship Autonomy and Sustainability Summit 2019

Transportstyrelsens sjöfartsseminarium 2018 – Tema autonomi, digitalisering och ansvar

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!