Resenärsinformation

Här finns information om vilka rättigheter en båtpassagerare har. Dessutom finns information till dig som är passagerare om vilka krav på säkerhet och tillstånd som finns för fartyget och vilka utbildningskrav som kan finnas på de som kör båtarna.

Passagerares rättigheter

När du reser till sjöss är du skyddad av EU-förordningar. Dessa reglerar bland annat rättigheter vid förseningar, inställda resor, hur klagomål ska hanteras och vad som gäller för dig som är funktionshindrad.

Konsumentverket och Transportstyrelsen delar på tillsynsansvaret

Transportstyrelsen ansvarar för tillsyn över utbildning och instruktion till personal på rederier, resebyråer med flera, det vill säga artikel 14 i förordningen.

Läs mer om passagerares rättigheter till sjöss.

Säkerhetskrav på båtar som kör passagerare mot betalning

Funderar du på att köpa en rundtur i skärgården eller en fisketur eller betala för att någon ska transportera dig med båt? Då är det viktigt att veta att det finns krav på säkerhet och tillstånd för fartyget. Det kan också finnas krav på att de som kör båtarna ska ha särskild utbildning.

Kraven är till för att skydda dig som passagerare och för att du ska kunna känna dig trygg ombord. Här kan du läsa om vad som gäller och hur du kan kontrollera att just din resa uppfyller kraven.

Fritidsbåt eller mot betalning?

Kraven på båtar som används i kommersiellt syfte, till exempel kör passagerare mot betalning, skiljer sig åt jämfört med om de används för fritidsändamål. Det ställs få krav på fritidsbåtar.

Läs mer om säkerhetskrav på båtar som kör passagerare mot betalning på båtar i kommersiell trafik.