Resenärsinformation

Här hittar du information om vad som gäller för dig som resenär till sjöss.

Passagerares rättigheter

När du reser till sjöss är du skyddad av EU-förordningar. Dessa reglerar bland annat rättigheter vid förseningar, inställda resor, hur klagomål ska hanteras och vad som gäller för dig som är funktionshindrad. Konsumentverket och Transportstyrelsen delar på tillsynsansvaret för dessa förordningar.

Läs mer om passagerares rättigheter till sjöss.

Säkerhetskrav på fartyg som kör passagerare

Det finns krav på säkerhet och tillstånd för fartyg som kör passagerare. Även särskild utbildning för att köra ett passagerarfartyg krävs. Här kan du också kontrollera om ett specifikt fartyg  i nationell trafik får användas till sjöfart.

Läs mer om säkerhetskrav

Registrering av passagerare och personuppgifter

För att underlätta sjöräddning och effektivisera hanteringen vid en eventuell olycka ska samtliga passagerare ombord räknas. För längre resor ska även vissa personuppgifter om resenärer registreras.

Läs mer om registrering av passagerare

Ladda el-bil ombord på fartyg

Det är tillåtet att ladda typgodkända fabrikstillverkade el-bilar ombord på ett fartyg.

Läs mer om att ladda el-bil ombord på fartyg.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!