Beslut inom marknadstillsyn

Här kan du ta del av beslut inom marknadstillsyn.

Tillträde till och avgifter för järnvägsinfrastruktur och tjänster regleras huvudsakligen i Järnvägslag (2004:519), Järnvägsförordning (2004:526) och Transportstyrelsens  föreskrifter om tillträde till tjänster och järnvägsinfrastruktur (2017:99).

Regler för järnväg

Transportstyrelsens ärenden Domstolsavgöranden
Ärende TSJ 2021-1456 Trafikverket  
Ärende TSJ 2020-5554 Trafikverket  
Ärende TSJ 2020-5170 Trafikverket  
Ärende TSJ 2020-4750 Trafikverket  
Ärende TSJ 2020-373 Trafikverket  
Ärende TSJ-2019-2905 Trafikverket  
Ärende TSJ 2018-5787 Trafikverket  
Ärende TSJ 2015-952 Trafikverket Förvaltningsrättens dom TSJ 2015-952 Trafikverket
Ärende TSJ 2015-951 TRAFIKVERKET (PDF, nytt fönster)  
Ärende 2014-1181 JERNHUSEN VERKSTÄDER AB (PDF, nytt fönster)  
Ärende 2014-101 TRAFIKVERKET (PDF, nytt fönster)  
Ärende 2014-793 TRAFIKVERKET (PDF, nytt fönster)  
Ärende 2012-1854 TRAFIKVERKET (PDF, nytt fönster)  
Ärende 2012-1611 TRAFIKVERKET (PDF, nytt fönster)  
Ärende TSJ 2012-1031 TRAFIKVERKET (PDF, nytt fönster)  
Ärende 2010-124 TRAFIKVERKET (PDF, nytt fönster)   
Ärende 2010-392 TRAFIKVERKET (PDF, nytt fönster)   
Ärende 2008-281 A-TRAIN (PDF, nytt fönster)  
Ärende 2007-2126 BANVERKET (PDF, nytt fönster)  
Ärende 2007-1898 ÖRESUNDSBROKONSORTIET (PDF, nytt fönster)  
Ärende 2006-1473 BANVERKET (PDF, nytt fönster)  
Ärende 2007-1063 ÖRESUNDSBROKONSORTIET (PDF, nytt fönster)  
Ärende 2007-538 A-TRAIN (PDF, nytt fönster)  
Ärende 2007-539 GÖTEBORGS HAMN (PDF, nytt fönster)  
Ärende 2007-540 INLANDSBANAN (PDF, nytt fönster)  

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!