Säkerhet

Transportstyrelsen arbetar för att det ska vara säkert att färdas på våra vägar. Som ett led i det godkänner vi tunnelsäkerhetssamordnare och trafiksäkerhetsgranskare samt utför tillsyn av

  • tunnlar längre än 500 meter utifrån lagen om säkerhet i vägtunnlar,
  • vägar som tillhör TEN-vägnätet och stamvägnätet samt motorvägar utifrån vägsäkerhetslagen.

Tunnelsäkerhet

Trafikanter ska färdas säkert i tunnlar. Transportstyrelsen har i uppdrag att godkänna och utöva tillsyn av tunnlar längre än 500 meter.

Information om Tunnelsäkerhet

Vägsäkerhet

Du som är väghållare behöver se till att vägarna är säkra. På TEN- och stamvägnätet samt på väg som avser motroväg behöver bland annat nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningar göras. Vid vägprojekt på dessa vägar behöver också en trafiksäkerhetsanalys och trafiksäkerhetsgranskningar genomföras. Transportstyrelsen har i uppdrag att godkänna trafiksäkerhetsgranskare.

Information om vägsäkerhet