Säkerhet

Transportstyrelsen arbetar för att det ska vara säkert att färdas på våra vägar. Som ett led i det godkänner vi trafiksäkerhetsgranskare och tunnelsäkerhetssamordnare samt utför tillsyn av vägar som tillhör TEN-vägnätet och tunnlar längre än 500 meter.

Tunnelsäkerhet

Trafikanter ska färdas säkert i tunnlar. Transportstyrelsen har i uppdrag att godkänna och utöva tillsyn av tunnlar längre än 500 meter.

Information om Tunnelsäkerhet

Vägsäkerhet

Du som är väghållare behöver se till att vägarna är säkra. Vid vägprojekt behöver därför en trafiksäkerhetsanalys och trafiksäkerhetsgranskningar genomföras. Transportstyrelsen har i uppdrag att godkänna trafiksäkerhetsgranskare.

Information om vägsäkerhet