Järnvägsföretag

Järnvägsföretag är de företag och organisationer som har tillstånd att bedriva trafik på järnvägsinfrastruktur. Transportstyrelsen hanterar tillstånd och utövar tillsyn över säkerheten hos järnvägsföretagen i Sverige. Transportstyrelsen bedriver även kontroll över de marknadsmässiga delarna av järnvägsverksamheten. Mer om detta kan du läsa på dessa sidor.

Populära länkar

Tillstånd järnvägsföretag

Järnvägsföretag är de företag och organisationer som har tillstånd att bedriva trafik på järnvägsinfrastruktur. De olika typerna av tillstånd beror på var trafiken ska bedrivas. Det finns också olika regler för när tillstånden ska förnyas och uppdateras. 

Information om de olika tillstånden 

Säkerhetstillsyn

Transportstyrelsens säkerhetstillsyn syftar till att bibehålla och helst förbättra den höga säkerhet som i dag råder inom svensk spårtrafik.

Säkerhetstillsyn

Järnvägsmarknaden

Transportstyrelsens marknadstillsyn syftar till att verka för en effektiv järnvägsmarknad med sund konkurrens och likvärdiga villkor.

Järnvägsmarknaden

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!