Trafikmedicin

Personer med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten inom järnväg, spårväg och tunnelbana måste uppfylla vissa hälsokrav. På de här sidorna har vi samlat information om dessa hälsokrav, men också information för läkare och psykologer som verkar inom området.

Nu skickar vi vissa fakturor till digitala brevlådor

Om du har en digital brevlåda från Digimail, E-boks, Kivra eller Min myndighetspost, får du nu vissa fakturor dit i stället för på papper. Kom ihåg att kolla din digitala brevlåda så att du inte missar att betala i tid.

Digital brevlåda

Varför ställs det krav på hälsa

Hälsokraven behövs för att det inte genom sjukdom eller nedsatt funktion ska uppstå situationer som medför risk för skada för resenärer eller andra personer som befinner sig i anslutning till trafiken. 

Hälsokrav för lokförare 

För dig som ska arbeta som lokförare har vi en sida där vi har samlat blanketter och information gällande hälsokrav.

Hälsokrav för lokförare

Hälsokrav för personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnväg och för personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten inom tunnelbana och spårväg 

För dig som har säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnväg och för dig som har arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten inom tunnelbana och spårvägs har vi en sida där vi har samlat blanketter och information gällande hälsokrav. Där hittar du också nyheter om regelförändringar.

Hälsokrav för personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnväg och för personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten inom tunnelbana och spårväg för övrig personal i spårbunden trafik.

Pågående föreskriftsarbete

Just nu revideras TSFS 2019:112. Läs mer på sidan Ändring TSFS 2019:112.

Hälsokrav för personal som utför de säkerhetskritiska uppgifter som är förknippade med att medfölja ett tåg (TSD-drift)

För dig som utför de säkerhetskritiska uppgifter som är förknippade med att medfölja ett tåg har vi en sida där vi har samlat all information som behövs.

Hälsokrav för personal som utför de säkerhetskritiska uppgifter som är förknippade med att medfölja ett tåg.

Särskilt tillstånd för läkare och psykolog

Du som är läkare eller psykolog och ska utföra medicinsk hälsoundersökning eller yrkespsykologisk undersökning av förare behöver inneha tillstånd för detta. Du som behöver genomgå medicinsk hälsoundersökning eller yrkespsykologisk undersökning kan söka fram de läkare och psykologer som innehar tillstånd för detta.

Särskilt tillstånd för läkare och psykolog och sök läkare eller psykolog som har tillstånd.

Utbildning för läkare inom trafikmedicin järnväg

Du som är läkare och utför medicinska undersökningar inom spårbunden trafik behöver i vissa fall genomgå en utbildning som Transportstyrelsen erbjuder. 

Antal utbildningstillfällen har trappats ner från 2022.

Läs mer om utbildning och nedtrappning av antalet utbildningstillfällen för läkare från 2022

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!