Tunnelbana och spårväg

För att driva eller förvalta spåranläggningar krävs tillstånd från Transportstyrelsen. Vi utövar även tillsyn över dem som har tillstånd. Här kan ni finna mer information om tunnelbana och spårväg.

Populära sidor

Starta verksamhet inom tunnelbana och spårväg

Säkerhetskultur

Säkerhetskultur

Transportstyrelsen jobbar alltmer med tillståndshavarnas säkerhetskultur, vilket har gett bra respons och resultat.

Tillsyn säkerhetskultur

Branschråd

Tunnelbana och spårväg har ett aktivt branschråd. Fysiska träffar hålls två gånger om året.

Branschråd

Godkännande

Spåranläggningen måste vara godkänd av Transportstyrelsen för att man ska kunna bedriva drift på den. Vi ser gärna att ni kontaktar oss så tidigt som möjligt i processen om ni planerar att ändra eller bygga ny infrastruktur.

Godkännande av tunnelbana och spårväg

Tillståndsformer

Trafikutövare

Ni som driver trafiken inom tunnelbana eller spårväg ska ha ett tillstånd som trafikutövare.

Spårinnehavare

Ni som ska förvalta spåranläggningen inom tunnelbana eller spårväg ska ha ett tillstånd som spårinnehavare.

Särskild trafikledningsverksamhet

Om ni enbart ska driva trafikledningen, eller är trafikutövare som kommer att driva trafikledningen, måste ni ha ett tillstånd för särskild trafikledningsverksamhet.

Blanketterna för att ansöka om tillstånd inom tunnelbana och spårväg är just nu under omarbetning. För mer information om hur ni ansöker kontakta:

jarnvag@transportstyrelsen.se

Mer information om tillståndsformerna finns på sidan

Starta verksamhet inom tunnelbana och spårväg.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!