E-tjänster för sjöfart

Transportstyrelsen ger dig möjlighet att själv utföra dina ärenden vid den tidpunkt som passar dig bäst. Vilka e-tjänster vi erbjuder inom sjöfart kan du se via denna sida.

Sjöfartstjänster

E-tjänster inom sjöfart.

Behörighetsguiden - befattningskrav

Visar vilka behörigheter som ger rätt att tjänstgöra i en viss befattning samt andra krav som kan förekomma.

Omdirigera till E-tjänst

Gå till tjänsten behörighetsguiden - befattningskrav. Öppnas i nytt fönster.

Behörighetsguiden - behörighetsinformation

Visar vad som krävs för att erhålla en viss behörighet.

Omdirigera till E-tjänst

Gå till tjänsten behörighetsguiden - behörighetsinformation. Öppnas i nytt fönster.

Besiktning - beställ

En beställning av besiktning ska skickas till Transportstyrelsen minst 14 dagar
före önskat besiktningstillfälle. Cirka en vecka före planerad besiktning får du
meddelande om vilken inspektör som kommer att utföra besiktningen.

Omdirigera till E-tjänst

Gå till tjänsten besiktning - beställ. Öppnas i nytt fönster.

Certifikatsguiden

Här kan du som redare/ägare till ett svenskt fartyg kontrollera vilka certifikat som utfärdas av Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelning och som ska finnas ombord i ett fartyg.

Omdirigera till E-tjänst

Gå till tjänsten certifikatsguiden. Öppnas i nytt fönster.

Egenkontroll av nationell sjöfart (EKAN)

E-tjänsten för egenkontroll av nationell sjöfart är avsedd att användas av dig som är fartygsägare/operatör och som ska rapportera egenkontroll. I tjänsten kan du:

  • ändra fartygsuppgifter
  • avrapportera den fortlöpande egenkontrollen (självdeklaration)
  • skriva ut intyg om fartygets sjövärdighet
  • ställa på/ställa av ditt fartyg
  • få tillgång till ett formulär som kan användas som stöd när du ska genomföra din egenkontroll (egenkontrollistan.

Läs mer om tjänsten för egenkontroll av nationell sjöfart (EKAN)

Handbok till e-tjänsten (pdf, 719 kb)

Om du upplever problem vid inloggning

Vi har kartlagt några scenarion där problem eventuellt kan uppstå vid inloggning med användarnamn och lösenord och gett förslag på lösningar. Läs mer om problem vid inloggning.

Omdirigera till E-tjänst

Logga in i tjänsten egenkontroll av nationell sjöfart (ekan). Öppnas i nytt fönster.

Fartygsregistret

I tjänsten finns information om samtliga fartyg som registrerats i Sverige. För att kunna söka i fartygsregistret måste du ha fått ett beslut om direktåtkomst. Transportstyrelsen beslutar om vem som får direktåtkomst till fartygsregistret. Därför måste du ansöka om direktåtkomst innan du kan få tillgång till e-tjänsten.

Läs om hur du ansöker om direktåtkomst.

Omdirigera till E-tjänst

Logga in i tjänsten fartygsregistret. Öppnas i nytt fönster.

Hamnkartan för fritidsbåtar

Denna e-tjänst innehåller en interaktiv karta där du kan se vilka hamnar i Svergie som har en serviceanläggning som kan hantera toalettavfall.

Du kan också lämna synpunkter, exempelvis om du upplever brister i en av hamnarnas serviceanläggningar.

Omdirigera till E-tjänst

Gå till tjänsten hamnkartan för fritidsbåtar. Öppnas i nytt fönster.

Handbok för egenkontroll av fartyg

Denna handbok är avsedd för egenkontroll av fartyg som omfattas av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för fartyg i nationell trafik, TSFS 2017:26.

Handboken är ett stöd i hur och vad du bör kontrollera vid egenkontroll av ditt fartyg. Omfattningen av kontrollen skiljer beroende på vad ditt fartyg används till, fartygets storlek och i vilka fartområden det används. Det finns möjlighet att hämta ut förslag på egenkontrollformulär för varje fartyg som omfattas av föreskriften i Transportstyrelsens e-tjänst EKAN.

Omdirigera till E-tjänst

Gå till tjänsten handbok för egenkontroll av fartyg. Öppnas i nytt fönster.

Lotspliktsguiden

Om ett fartyg är lotspliktigt måste befälhavaren anlita en lots. Med hjälp av Lotspliktsguiden kan du ta reda på om ett fartyg är lotspliktigt i olika farleder och områden i Sverige. Guiden omfattar samtliga svenska lotsleder.

sidorna om lotspliktsguiden hittar du information och hjälpmaterial för guiden.

Omdirigera till E-tjänst

Gå till tjänsten lotspliktsguiden. Öppnas i nytt fönster.

Mina sidor för sjömän (sjömanswebben)

På Mina sidor kan du bland annat hämta utdrag, registrera ansökningar om behörigheter och sjöfartsbok. Här kan du även se status på ditt ärende. Om du registrerar din e-postadress på Mina sidor kan du få en påminnelse när det är dags att förnya din behörighet.

Om du upplever problem vid inloggning

Vi har kartlagt några scenarion där problem eventuellt kan uppstå vid inloggning med användarnamn och lösenord och gett förslag på lösningar. Läs mer om problem vid inloggning.

Omdirigera till E-tjänst

Logga in i tjänsten mina sidor för sjömän (sjömanswebben). Öppnas i nytt fönster.

Nationell sjöfart för myndigheter

Via den här tjänsten kan du som arbetar på en svensk myndighet kan få tillgång till uppgifter om de fartyg som finns registrerade i EKAN. Inloggningen till tjänsten sker med användarnamn och lösenord som tilldelats av Transportstyrelsen.

Om du upplever problem vid inloggning

Vi har kartlagt några scenarion där problem eventuellt kan uppstå vid inloggning med användarnamn och lösenord och gett förslag på lösningar. Läs mer om problem vid inloggning.

Logga in i tjänsten nationell sjöfart för myndigheter. Öppnas i nytt fönster.

Olyckor och tillbud

I den här tjänsten kan du rapportera sjöolyckor och allvarliga tillbud
till sjöolyckor.

Omdirigera till E-tjänst

Logga in i tjänsten olyckor och tillbud. Öppnas i nytt fönster.

Rapportcentralen

Här hittar du statistik som baseras på data från Sjömansregistret. Datan hämtas ögonblickligen när vald rapport skapas och är därför mycket aktuell.

Innehållet i de rapporter som finns tillgängliga under rapportcentralen redogör bland annat för antal utfärdade certifikat, behörigheter och antal aktiva sjömän.

Fler rapporter där intresset från allmänheten kan vara stor är under uppbyggnad.

Omdirigera till E-tjänst

Gå till tjänsten rapportcentralen. Öppnas i nytt fönster.

Redarwebben

Transportstyrelsen erbjuder en kostnadsfri e-tjänst för rederier som på ett enkelt sätt vill mönstra på och mönstra av sina anställda. Läs mer om e-tjänsten eller logga in nedanför. 

Om du upplever problem vid inloggning

Vi har kartlagt några scenarion där problem eventuellt kan uppstå vid inloggning med användarnamn och lösenord och gett förslag på lösningar. Läs mer om problem vid inloggning.

Omdirigera till E-tjänst

Logga in i tjänsten redarwebben. Öppnas i nytt fönster.

Sjöläkarwebben

Sjöläkarwebben Manila är Transportstyrelsens verktyg för dig som är läkare och vill utfärda läkarintyg enligt Manilakonventionen digitalt.

Läs mer om tjänsten och hur du ansluter dig på sidorna för sjömansläkare.

Omdirigera till E-tjänst

Logga in i tjänsten sjöläkarwebben. Öppnas i nytt fönster.

Tillstånd för sjösäkerhetsanordning (SSA) - ansök

Transportstyrelsens tillstånd indelas enligt följande kategorier:

  • Etableringstillstånd (nytt eller ändring av befintligt objekt).
  • Drifttillstånd (nytt eller befintligt objekt).
  • Tillstånd för indragning (avveckling av befintligt objekt).
Omdirigera till E-tjänst

Gå till tjänsten tillstånd för sjösäkerhetsanordning (ssa) - ansök. Öppnas i nytt fönster.

Tillsynshandboken

Tillsynshandboken beskriver bland annat hur kontroller ska genomföras samt i vilken författning man kan hitta regelkraven. Tillsynsbokens indelning bygger på de mallar som används vid besiktning av fartyg.

Tillsynshandboken är inte tillämplig för fartyg i inlandssjöfart.

Omdirigera till E-tjänst

Gå till tjänsten tillsynshandboken. Öppnas i nytt fönster.

Uppgifter om ditt fartyg (SITS)

SITS (Sjö- och luftfartsavdelningens Inspektions- och Tillsynssystem) är en e-tjänst där du som är redare eller ägare till ett svenskt tillsynspliktigt fartyg kan se vilka uppgifter Transportstyrelsen registrerat om ditt fartyg.

Läs om hur du kan ansöka om att få inloggningsuppgifter till tjänsten på sidan Se uppgifter om ditt fartyg i SITS.

Omdirigera till E-tjänst

Logga in i tjänsten uppgifter om ditt fartyg (sits). Öppnas i nytt fönster.

Utbildarwebben

Transportstyrelsen tillhandahåller en gratis webbtjänst för utbildningsanordnare som utbildar både nya och befintliga sjömän. E-tjänsten används för att digitalt registerföra sjömännens utbildningar.

Omdirigera till E-tjänst

Logga in i tjänsten utbildarwebben. Öppnas i nytt fönster.
Till toppen