Lokförare

Transportstyrelsen hanterar frågor som gäller lokförarbevisen. Du kan vända dig till oss om ansökan, återkallelse, hälsokontroller, förlorade/förstörda bevis samt register. Vi utför även tillsyn över frågor som gäller järnvägsföretagens ansvar mot lokförare. På de här sidorna kan du läsa mer om lokförare och lokförarbevisen.

Nu skickar vi vissa fakturor till digitala brevlådor

Om du har en digital brevlåda från Digimail, E-boks, Kivra eller Min myndighetspost, får du nu vissa fakturor dit i stället för på papper. Kom ihåg att kolla din digitala brevlåda så att du inte missar att betala i tid.

Digital brevlåda

Populära sidor

Förnyelse av lokförarbevis
Ansökan om lokförarbevis
Hälsokontroller
Hälsokrav för lokförare

Lokförarbevis

Som lokförare behöver du ett lokförarbevis och ett kompletterande intyg, som styrker att du uppfyller vissa minimikrav för att arbeta som lokförare. Beviset utfärdas av Transportstyrelsen och gäller i hela EU. Fordon och infrastruktur regleras genom det kompletterande intyget som järnvägsföretagen utfärdar. När kraven i lokförarbeviset inte längre är uppfyllda, kommer vi att återkalla ditt lokförarbevis. Du ansvarar själv för att meddela Transportstyrelsen om du vill att ditt lokförarbevis ska återkallas, exempelvis vid pension eller om du får ett annat jobb.

Hälsokontroller och service

Transportstyrelsen för register över lokförarbevisen. Det är till oss du ska skicka resultat av din regelbundna hälsokontroll.

Vi hjälper dig även om du har tappat bort eller förlorat ditt lokförarbevis, om du byter namn eller om du tappat bort din faktura på årsavgiften för registerhållning.

Anmäl förlorat, förstört eller stulet lokförarbevis 

Utbildningsanordnare och examinatorer

Lokförarutbildning får bedrivas av den som har tillstånd av oss att göra det. Det finns både järnvägsföretag och andra typer av utbildare som genomför dessa utbildningar och examinationer.

Utbildningsanordnare och examinatorer med giltiga tillstånd

Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare

Järnvägsföretag Infrastrukturförvaltare

Kompletterande intyg

Innan du kan börja att arbeta som lokförare måste du utöver lokförarbeviset ha ett kompletterande intyg. Intyget utfärdas av det järnvägsföretag eller den infrastrukturförvaltare som du arbetar för.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!