E-tjänster för järnväg

Transportstyrelsen ger dig möjlighet att själv utföra dina ärenden vid den tidpunkt som passar dig bäst. Vilka e-tjänster vi erbjuder inom järnvägsområdet ser du här.

E-tjänster inom järnväg.

Genom fordonsregistret kan du se företagets aktuella innehav av järnvägsfordon.

Innan du får tillgång till företagets innehav måste du ansöka om användarkonto och lösenord.

Logga in i tjänsten Fordonsregister. Öppnas i nytt fönster.

Här kan du söka information om fordonsindivider, baserat på fordonsnummer. Här kan du även få information om en viss fordonstyp.

Gå till tjänsten Järnvägsfordon - sök. Öppnas i nytt fönster.

Innan du ansöker om tillstånd måste du ansöka om användarnamn och lösenord.

Genom tjänsten kan du ansöka om tillstånd och se dina aktuella ansökningar. Du kan även se avgifter kopplat till tillståndsansökningarna.

Logga in i tjänsten Järnvägstillstånd - ansök. Öppnas i nytt fönster.

Användarkonto och lösenord krävs

Redovisning av järnvägsverksamhet ska göras i Transportstyrelsens e-tjänst. Tjänsten kan endast användas av de som har användarkonto och lösenord.

För att ansöka om användarnamn och lösenord ska du gå in på sidan ansökan om användarkonto för redovisning av järnvägsverksamhet.

Så fungerar e-tjänsten

  • Rapporten upprättas och skickas in elektroniskt i e-tjänsten.
  • Alla obligatoriska uppgifter ska vara ifyllda för att rapporten ska kunna gå att skicka in, det är möjligt att spara och fortsätta arbeta i systemet en annan dag.
  • Du kan bara söka fram de rapporter du har rätt till i systemet.
  • Du har rätt att se de rapporter som tillhör det eller de företag du är kopplad till.

Transportstyrelsen hanterar handläggningen av ärendet i tjänsten. Detta medför att den som är skyldig att redovisa järnvägsverksamhet kommer att få e-postmeddelande där det antingen framgår att rapporten behöver redigeras (den har återremitterats) eller att rapporten har granskats och att ingen ytterligare åtgärd behövs från den redovisningsskyldige.

Logga in i tjänsten Redovisning av järnvägsverksamhet. Öppnas i nytt fönster.

Genom tjänsten kan du ansöka om särskilt tillstånd för läkare och se dina aktuella ansökningar. Du kan också se avgifter kopplat till tillståndsansökningen.

Först ansöker du om inloggningsuppgifter: ansöka om användarnamn och lösenord

När du har fått inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) loggar du in i tjänsten via den blå knappen "Gå till tjänsten" och ansöker om särskilt tillstånd.

Gå till tjänsten Särskilt tillstånd för läkare – ansök. Öppnas i nytt fönster.