Till dig i branschen

Här hittar du information för dig som på något sätt har en arbetsuppgift inom spårtrafikområdet. För remisser pågående regelarbeten och liknande se Regler för järnväg

Aktuellt till branschen
Aktuell information.

VerktygECM - underhållsansvarig enhet
Information som vänder sig till ECM.

GranskningsorganGranskningsorgan för spårtrafik
Information som vänder sig till dig som vill veta mer om granskningsorgan för spårtrafik.

JärnvägsrälsInfrastrukturförvaltare
Information som vänder sig till infrastrukturförvaltare och andra som hanterar järnvägsinfrastruktur.

TågJärnvägsföretag
Information som vänder sig till järnvägsföretag.

JärnvägsmarknadenJärnvägsmarknaden
Information om regleringen av järnvägsmarknaden.

LokförareLokförare
Information som vänder sig till dig som är lokförare.

MuseiorganisationerMuseiorganisationer
Information som vänder sig till museiorganisationer.

Tekniskt godkännandeTekniskt godkännande järnväg 
Information som vänder sig aktörer inom järnväg som ska godkänna anläggningar och fordon.

Läkare och psykologerTrafikmedicin 
Information till läkare och psykologer som utför undersökningar på lokförare och övrig personal inom spårtrafikområdet.

Tunnelbana och spårvägTunnelbana och spårväg
Information som vänder sig aktörer inom tunnelbana och spårväg.

Utbildningsanordnare och examinatorerUtbildningsanordnare och examinatorer
Information som vänder sig till utbildningsanordnare och examinatorer.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!