Privat- och allmänflyg

Informationen på de här sidorna vänder sig till dig som flyger privat- och allmänflyg och till dig som är intresserad av att börja flyga på din fritid.

Transportstyrelsen arbetar för en säker luftfart. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Vi har därmed ett övergripande ansvar för flygning som utförs av privatpersoner.

Populära sidor

Luftrumsintrång - ett hot mot flygsäkerheten

De senaste årens sammanställningar av inrapporterade luftfartshändelser visar att det vanligaste misstaget som begås inom privat- och allmänflyg är luftrumsintrång. Ett luftrumsintrång innebär att ett luftfartyg flugit in i kontrollerad luft utan klarering. Luftrumsintrång innebär en stor flygsäkerhetsrisk och kan minimeras genom att planera noggrant före flygning. Glöm inte se till att kartmaterial och navigationsdatabaser är uppdaterade. Tips och råd om planering före flygning:

Försenad färdplan

Begreppet Network Manager är en ny funktion vid flödesplaneringstjänsten för Europeiskt luftrum vid Eurocontrol. Med införandet av funktionen infördes även ändringar i SERA gällande när en försening av färdplan måste meddelas.

En försening av färdplan måste meddelas om förseningen är större än

Flygning i okontrollerad luft VFR 60min
Flygning i kontrollerad luft VFR 30min
IFR-flygning 15min

Här finns mer information om Network Manager och vad som händer om försening av färdplan inte meddelas.

Transponderkrav vid IFR-flygning

Transportstyrelsen vill uppmärksamma piloter och organisationer som opererar enligt IFR att transponderkravet för att flyga IFR inom svenskt FIR är att luftfartygets SSR-transponder skall vara utrustad med mode-S.
AIP GEN 1.5 har uppdaterats med gällande transponderkrav i svenska luftrum. Läs mer om kraven på mode-S transponder vid IFR-flygning.

Luftrum VFR IFR
Kontrollzon (CTR) A S
Terminalområde (TMA) AC S
Kontrollområde (CTA) AC S
Trafikinformationzon (TIZ) N S
Trafikinformationsområde (TIA) N S
Okontrollerad luft (G-luft) N S

A - Mode A krävs
AC - Mode A och C med automatisk tryckhöjdsrapportering krävs
S - Mode S krävs
N - Inget transponderkrav

Cost share

I del-NCO nämns cost-share. Det innebär ett sätt för piloter att dela på kostnader med övriga ombord.

Cost-share kan vara både flygning från A till B eller en flygtur från A till A.

Följande gäller för cost-share:

  • Man får dela på de direkta kostnaderna som uppstår i samband med flygningen
  • Direkta kostnader definieras av EASA som t.ex. bränsle, flygplatsavgifter eller kostnaden för att hyra ett flygplan
  • Ej fler än 5 passagerare + pilot
  • Piloten ska betala sin del av flygningen, piloten får inte flyga gratis eller tjäna något på det

Du kan läsa mer här

Luftvärdighetsförnyelse

Transportstyrelsen skickar inte längre ut en påminnelse när luftvärdigheten går, eller har gått ut på luftfartyget. Det åligger ägaren eller operatören att försäkra sig om att ett luftfartyg är luftvärdigt före flygning. Detta gäller alla typer av luftfartyg, EASA/Bilaga I/Experiment etc.

Här finns förnyelse av luftvärdighet EASA luftfartyg respektive förnyelse av luftvärdighet Icke EASA luftfartyg beskrivet.

Här finns blanketter som rör luftvärdighet samlade.

Du kan kontrollera luftvärdigheten genom att söka luftfartyg i luftfartygsregistret, med reservation för att det kan vara en viss eftersläpning i registret.

Frågor och svar om avgifter

Transportstyrelsen har publicerat svar på de vanligaste frågorna om avgifter inom luftfart.

Läs mer här

Prenumerera på information från Transportstyrelsen

Du kan få information till din mejl från Transportstyrelsen när något nytt publiceras eller uppdateras på webbplatsen. Det kan till exempel handla om nya regler inom luftfarten.

Anmäl dig till vår prenumerationstjänst.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!