Privat- och allmänflyg

Informationen på de här sidorna vänder sig till dig som flyger privat- och allmänflyg och till dig som är intresserad av att börja flyga på din fritid.

Transportstyrelsen arbetar för en säker luftfart. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Vi har därmed ett övergripande ansvar för flygning som utförs av privatpersoner.

Populära sidor

Allmänflygguiden

FLYG SÄKERT - vykort 2024_web.jpg

Att vara befälhavare ombord på ett luftfartyg är en svårslagen frihetskänsla, det innebär också stort ansvar där flygsäkerheten alltid är högsta prioritet.

Grunden till säker flygning ligger i förberedelserna. Besök Allmänflygguiden för tips och råd kring färdplanering och säkrare flygning.

Luftrumsintrång - ett hot mot flygsäkerheten

De senaste årens sammanställningar av inrapporterade luftfartshändelser visar att det vanligaste misstaget som begås inom privat- och allmänflyg är luftrumsintrång. Och så även fortsatt under första halvåret 2024. Ett luftrumsintrång innebär att ett luftfartyg flugit in i kontrollerad luft utan klarering. Luftrumsintrång innebär en stor flygsäkerhetsrisk och kan mitigeras genom att planera noggrant före flygning. Glöm inte se till att kartmaterial och navigationsdatabaser är uppdaterade. Tips och råd om planering före flygning:

Nya föreskrifter och allmänna råd om introduktionsflygningar

Transportstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd om introduktionsflygningar, TSFS 2024:8.

Författningen träder i kraft den 1 juni 2024.

Flygsäkerhetsprogrammet

Spridningstillstånd

Foto över land

Om du har fotograferat eller filmat från luftfartyg som till exempel drönare, flygplan, helikopter eller luftballong och vill dela, publicera eller sälja dina bilder behöver du ansöka om spridningstillstånd. Kravet på tillstånd gäller för fotografier och liknande registreringar. Det kan vara flygfoton, videor, laserdata, höjddata med mera.

Läs mer om spridningstillstånd på Lantmäteriets hemsida

Foto som avbildar havsbotten

Innan du sprider undersökningar, fotografier och annat material som avbildar förhållanden på eller under havsbotten inom Sveriges territorium behöver du ansöka om spridningstillstånd från Sjöfartsverket. Syftet är att skydda information som är viktig för totalförsvaret.

Läs mer på Sjöfartsverkets hemsida

Drönare

Drönare blir allt vanligare i vårt svenska luftrum, men vet du egentligen vad som gäller för drönare? Nu finns även drönarflygguiden med samlad information om avståndsregler och drönarflygning i Sverige.

Gå till drönarflygguiden

Luftvärdighetsförnyelse

Det åligger ägaren eller operatören att försäkra sig om att ett luftfartyg är luftvärdigt före flygning. Transportstyrelsen skickar inte ut en påminnelse när luftvärdigheten går, eller har gått ut på luftfartyget. Detta gäller alla typer av luftfartyg, EASA/Bilaga I/Experiment etc.

Här finns förnyelse av luftvärdighet EASA luftfartyg respektive förnyelse av luftvärdighet Icke EASA luftfartyg beskrivet.

Här finns blanketter som rör luftvärdighet samlade.

Du kan kontrollera luftvärdigheten genom att söka luftfartyg i luftfartygsregistret, med reservation för att det kan vara en viss eftersläpning i registret.

Frågor och svar om avgifter

Transportstyrelsen har publicerat svar på de vanligaste frågorna om avgifter inom luftfart.

Gå till frågor och svar om avgifter

Prenumerera på information från Transportstyrelsen

Du kan få information till din mejl från Transportstyrelsen när något nytt publiceras eller uppdateras på webbplatsen. Det kan till exempel handla om nya regler inom luftfarten.

Anmäl dig till vår prenumerationstjänst.

Läs mer om:

Cost share

I del-NCO nämns cost-share. Det innebär ett sätt för piloter att dela på kostnader med övriga ombord.

Cost-share kan vara både flygning från A till B eller en flygtur från A till A.

Följande gäller för cost-share:

  • Man får dela på de direkta kostnaderna som uppstår i samband med flygningen
  • Direkta kostnader definieras av EASA som t.ex. bränsle, flygplatsavgifter eller kostnaden för att hyra ett flygplan
  • Ej fler än 5 passagerare + pilot
  • Piloten ska betala sin del av flygningen, piloten får inte flyga gratis eller tjäna något på det

Du kan läsa mer om Cost Share på KSAKs hemsida

Begreppet Network Manager är en ny funktion vid flödesplaneringstjänsten för Europeiskt luftrum vid Eurocontrol. Med införandet av funktionen infördes även ändringar i SERA gällande när en försening av färdplan måste meddelas.

En försening av färdplan måste meddelas om förseningen är större än

Flygning i okontrollerad luft VFR 60min
Flygning i kontrollerad luft VFR 30min
IFR-flygning 15min

Mer information om Network Manager och vad som händer om försening av färdplan inte meddelas.

Vid IFR-flygning inom Sverige FIR skall luftfartygets SSR-transponder vara utrustad med mode-S.
AIP GEN 1.5Öppnas i nytt fönster är uppdaterad med gällande transponderkrav i svenska luftrum. Läs mer om kraven på mode-S transponder vid IFR-flygning.

Luftrum VFR IFR
Kontrollzon (CTR) A S
Terminalområde (TMA) AC S
Kontrollområde (CTA) AC S
Trafikinformationzon (TIZ) N S
Trafikinformationsområde (TIA) N S
Okontrollerad luft (G-luft) N S

A - Mode A krävs
AC - Mode A och C med automatisk tryckhöjdsrapportering krävs
S - Mode S krävs
N - Inget transponderkrav

Aktuella föreskrifter och förordningar

EU-förordningar

Trafikreglerna (SERA)
Standardised European Rules of the Air

Genomförandeförordning (EU) 923/2012

Flygdriftregler
Air Operations

Förordning (EU) 965/2012 (del-NCO)
Rapportering av händelser
Occurence reporting
Förordning (EU) 376/2014
Förteckning av händelser som måste rapporteras Genomförandeförordning (EU) 2015/1018

Nationella föreskrifter

Nationella kompletteringsföreskrifter till SERA

TSFS 2020:59

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om radiotelefoni och fraseologi

TSFS 2019:36

Transportstyrelsens föreskrifter om lämnande av statistiska uppgifter om användning av luftfartyg

TSFS 2019:115

Transportstyrelsens föreskrifter om elektronisk adress för flygburen utrustning

TSFS 2022:75

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registrering, kodning och test av nödsändare i luftfartyg

TSFS 2022:77

Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flyguppvisning
(föreskriften är under omarbetning)

LFS 2007:28

 

EU-förordningar

Trafikreglerna (SERA)
Standardised European Rules of the Air

Genomförandeförordning (EU) 923/2012

Tillämpliga delar av flygdriftregler
Air Operations
(enl TSFS 2021:103)

Förordning (EU) 965/2012 (del-NCO)
Rapportering av händelser
Occurence reporting
(Enl TSFS 2017:75)
Förordning (EU) 376/2014
Förteckning av händelser som måste rapporteras
(Enl TSFS 2017:75)
Genomförandeförordning (EU) 2015/1018

Nationella föreskrifter

Nationella kompletteringsföreskrifter till SERA 

TSFS 2020:59

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om rapportering av händelser inom civil luftfart

TSFS 2017:75

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om radiotelefoni och fraseologi

TSFS 2019:36

Transportstyrelsens föreskrifter om lämnande av statistiska uppgifter om användning av luftfartyg

TSFS 2019:115

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om icke-kommersiell verksamhet med vissa flygplan och vissa helikoptrar

TSFS 2021:103

Transportstyrelsens föreskrifter om elektronisk adress för flygburen utrustning

TSFS 2022:75

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registrering, kodning och test av nödsändare i luftfartyg

TSFS 2022:77

Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flyguppvisning
(föreskriften är under omarbetning)

LFS 2007:28

 

EU-förordningar

Trafikreglerna (SERA)
Standardised European Rules of the Air

Genomförandeförordning (EU) 923/2012

Rapportering av händelser
Occurence reporting
(Enl TSFS 2017:75)
Förordning (EU) 376/2014
Förteckning av händelser som måste rapporteras
(Enl TSFS 2017:75)
Genomförandeförordning (EU) 2015/1018

Nationella föreskrifter

Nationella kompletteringsföreskrifter till SERA 

TSFS 2020:59

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om rapportering av händelser inom civil luftfart

TSFS 2017:75

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om radiotelefoni och fraseologi

TSFS 2019:36

Transportstyrelsens föreskrifter om lämnande av statistiska uppgifter om användning av luftfartyg

TSFS 2019:115

Transportstyrelsens föreskrifter om transport av farligt gods med luftfartyg

TSFS 2021:30

Transportstyrelsens föreskrifter om elektronisk adress för flygburen utrustning

TSFS 2022:75

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registrering, kodning och test av nödsändare i luftfartyg

TSFS 2022:77

Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygning i fjällområdet

LFS 2007:20

Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om privatflygning med ultralätta flygplan

LFS 2007:71

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om beräkning av luftfartygs massa
(föreskriften är under omarbetning)

LFS 2007:15

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om medförande av personer och last
(föreskriften är under omarbetning)

LFS 2007:16

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om tankning av luftfartyg
(föreskriften är under omarbetning)

LFS 2007:21

Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flyguppvisning
(föreskriften är under omarbetning)

LFS 2007:28

EASA Easy Access Rules (EAR) är ett format som EASA tagit fram för att göra regelverken inom luftfart lättare att läsa och tyda. I EAR finns alla IR med tillhörande AMC & GM samlade i ett och samma dokument.

Här kan du läsa mer om innehållet i EASA Easy Access Rules (EAR)

Att navigera i EAR kan vara klurigt vid en första anblick.
Alla EAR-dokument har samma struktur.

Det operativa regelverket för Europeisk luftfart heter förordning (EU) 965/2012 Air Operations och finns att ladda ner i sin helhet som konsoliderad version på EASAs hemsida.

Guide - Hur du använder EASA Easy Access Rules

Ladda ner en guide hur använder Easy Access Rules (PDF)

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!